Polní láhev vz.15

img

Československá armáda 1. republiky převzala do své výstroje polní láhev rakouskouherského vzoru 1915. Jednalo se o plechovou láhev s obsahem 0,5 litru se smaltovaným povrchem a korkovým uzávěrem. Tyto polní lahve se objevovaly v různých barevných variantách smaltu, přičemž nejčastější bylo provedení zemitě hnědé nebo šedozelené. Mezi hlavní dodavatele polních lahví pro čs. armádu patřily firmy Meva – akciová společnost pro průmysl se zbožím kovovým, jejíž logo používané od roku 1921 se udrželo až do současných dnů, nebo brněnská společnost BGB. Mimo lahve dodávané na zakázku přímo armádě naší republiky však ve skladech zůstalo i množství materiálu, který byl dědictvím po C.a K. armádě. Můžeme se tedy v rozmanitém značení polních lahví setkat i s výrobci jako Austria Werke, E.W. Austria nebo Scholtz.