Pěší pluk 46

Pěší pluk 46 byl jedním z 48 pěších pluků vytvořených v československé armádě meziválečného období. Jeho předchůdci byli C.K. 92. pěší regiment a 92. pěší pluk domácího vojska (vytvořený z lounské milice). C.K. 92. pěší regiment působil během 1.světové války na italské frontě. Nový 92. pěší pluk domácího vojska byl nasazen v bojích proti německé domobraně v pohraničí a Maďarům na Slovensku. Během svého zdejšího působení měl pluk následující ztráty: 15 mrtvých, 52 zraněných, 5 zajatých, 13 nezvěstných a 37 nemocných vojáků. 11. června 1919, tedy v den, kdy byla v Praze zveřejněna výzva českých vojáků "Nedáme zardousit Slovensko!", se pluk účastní bojů u Velkých Šarluh. Tento den se také později stal plukovním svátkem pěšího pluku 46, jímž zůstal až do roku 1939.

tn tn tn tn

V roce 1920 byl 92. pěší pluk přečíslován na pěší pluk 46. Jeho velitelství společně s II. praporem se nacházelo v Chomutově. I. prapor byl umístěn do Kadaně. III. prapor byl do června 1938, kdy byl přesunut do Mostu (Nové jezdecké kasárny), dislokován v Chomutově. Náhradní prapor byl z Chomutova v červnu 1934 přesunut do Podbořan. Pluk měl v Chomutově k dispozici dvoje kasárna. Byly to Masarykovy kasárny (dnešní knihovna a SKZ) a Štefánikovy kasárny (budova stávala v místech dnešního supermarketu BILLA).

Pluk tvořil společně s pěším plukem 9 "Karla Havlíčka Borovského" 2. pěší brigádu. Po jejím zrušení byl pluk roku 1937 včleněn do Hraniční skupiny 1, které z Rakovníka velel brig. generál Václav Petřík. Součástí pluku byla také kanónová rota vybavená 12 protitankovými kanóny ráže 37mm a v roce 1938 pak i četa LT vz. 35.

tn tn tn tn

Velení pluku koncem 30. let

Velitelem pluku byl od listopadu 1935 plk. pěchoty Josef Nosek. Zástupcem velitele pluku pak plk. Pěchoty Josef Písař. Prvním pobočníkem se stal mjr. pěchoty Josef Šulc a druhým byl škpt. pěchoty František Erich.Velitelem I. praporu byl od 1. srpna 1938 pplk.pěchoty Jaroslav Nový. Nahradil tak pplk. pěchoty Antonína Kostrúha, který byl převelen k pevnostní jednotce - Hraničářskému pluku 19 a byl jmenován velitelem dělostřelecké tvrze Adam. II. praporu velel pplk. pěchoty Josef Petricius, který byl současně velitelem chomutovské posádky. III. praporu pak velel mjr.pěchoty Zdeněk Knoll.