Klub přátel československého odboje – jak již sám název napovídá – je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je sdružovat zájemce o vojenskou historii Československa, zvláště pak o jednotky naší zahraniční armády v období 2. světové války.

Ačkoliv oficiálně byla činnost klubu uvedena v život až v září roku 2006, fakticky se zakládající členové věnovali výše zmíněné problematice již v letech předchozích. Během doby našeho působení pak došlo k postupnému rozšiřování členské základny i mimo Chomutovsko, odkud pocházíme. V současné době tedy Klub přátel československého odboje rozhodně není pouze sdružením regionálním, nýbrž má své členy i mimo Ústecký kraj – konkrétně v Libereckém kraji, Královehradeckém kraji a v hlavním městě Praha.

Hlavní náplní naší činnosti je snaha o důstojné připomínání známých i méně známých, slavných i neslavných, radostných i tragických kapitol z dějin československé armády. Je naší touhou, aby odvaha a oběť těch, kteří mnohdy zaplatili za naši samostatnost daň nejvyšší, nebyla nikdy zapomenuta. Formou pietních aktů, veřejných prezentací a výstav chceme veřejnosti přiblížit dobu minulou a nabídnout možnost popřemýšlet či zavzpomínat.

Nabízíme možnost pořádání rekonstrukcí historických událostí, přičemž odpovídající dobové ošacení, ustrojení a další rekvizity jsou u nás samozřejmostí. Jsme schopni představit - formou malých i rozsáhlejších ukázek – různé kapitoly z vojenského života. Ať už se jedná o dobový táborový život, čestné stráže, výcvik nebo střet s nepřítelem. Dále nabízíme možnost odborných přednášek, odborné konzultace a poradenství. Profesionální přístup a znalosti jsou výhodu pro zapojení našich členů například při přípravě filmových snímků.

V neposlední řadě se věnujeme mládeži. A to jak jejím zapojením přímo do naší činnosti (členem sdružení se může stát zájemce od 15 let věku), tak i přístupem k dětem na akcích, jichž se účastníme nebo je sami pořádáme.