Prohlášení k akci Assault Course

V letech 2010 až 2013 se naše sdružení podílelo na organizaci akce Assault Course. V březnu 2014 však byla ze strany DDM Praha 10 - Dům UM ukončena spolupráce s naším spolkem s odůvodněním, že akce je zrušena a nebude nadále pořádána. Nemilým zjištěním pro nás byla skutečnost, že v průběhu dalšího týdne byla akce obnovena. Ovšem s programem, který nemá mnoho společného s předchozími čtyřmi ročníky. Přesto se na ně odkazuje. Jsme proto nuceni vydat toto prohlášení, jehož prostřednictvím chceme upozornit budoucí účastníky a jejich rodiče na skutečnost, že letošní akce DDM Praha 10 – Dům UM "Výsadek – V boji" nebude naším sdružením personálně, organizačně ani materiálně zajišťována.

Celá situace je pro nás o to smutnější, že k ní dochází v roce, který je - vedle připomenutí stého výročí od vypuknutí první světové války - také výročím významných protinacistických akcí v Evropě. Pro nás Čechy je to mimo jiné vypuknutí Slovenského národního povstání, které je spojené s nasazením našeho armádního sboru v SSSR do Karpatsko-Dukelské operace, vylodění naší obrněné brigády v Normandii a její zapojení do bojů u Dunkerque nebo zesílení akcí domácího odboje.

Náš spolek (stejně jako mnoho dalších) se snaží připomínat tyto události a naplňovat odkaz předků, který nám byl zanechán. Jednou z takových možností byl právě dětský tábor, který se pod záštitou DDM Praha 10 – Dům UM konal v obci Tři Studně pod názvem Assault Course. Součástí tábora byla - vedle přednášek vedených pod dohledem odborně kvalifikovaného dozoru – možnost se prostřednictvím výcviku seznámit s dobovým vybavením od spodního prádla až po výstroj a výzbroj. Střelba z ostrých zbraní – funkčních válečných originálů – uskutečňovaná v prostorách střelnice Světnov pod dohledem zkušených instruktorů byla jednou z nejoblíbenějších činností účastníků. Mimo to náš spolek zajišťoval na táboře seznámení se základy lezení, topografie, první pomoci a další aktivity.

Aby při výcviku - zejména při zacházení se zbraněmi kategorie D a zbraněmi podléhajícím registraci - nedošlo ke zranění, byl výcvik v prvních dnech věnován zejména stmelení kolektivu, sebekázni a odpovědnosti vůči druhým. Samozřejmostí bylo, že instruktoři splňovali pro výcvik se zbraní všechny zákonné normy. Díky tomu nedošlo za čtyři roky při těchto aktivitách k žádnému úrazu.

Všem účastníkům uplynulých ročníků akce Assault Course děkujeme za přízeň a věříme, že vzpomínky na výcvikový týden na Třech Studních pro ně budou nezapomenutelné.

Klub přátel československého odboje, o.s.

skupinová fotografie z r. 2013