Československá samostatná obrněná brigáda, Tankový prapor 2
Desátník, bojová ústroj, Dunkerque – duben 1945

img

Radista v hodnosti desátníka - člen posádky tanku Cromwell – na fotografii bezprostředně před akcí 15. dubna 1945, kdy úkolem jednotky bylo odvedení pozornosti nepřítele od hlavního útoku na továrnu Filature. Přes standardní polní stejnokroj má tankista oblečenu kombinézu určenou pro osádky tanků a obrněných vozidel (Oversuits Tank Crews), krk je chráněn pletenou vlněnou šálou (Cap Comforter), kterou lze v chladnějším počasí použít i jako pokrývku hlavy. Tu však v tomto případě tvoří černý baret (The Cap Royal Armoured Corps) – charakteristický znak všech příslušníků tankových jednotek britské armády. Pro československé tankisty byl zaveden v září roku 1943, nedlouho po reorganizaci naší brigády. Přes baret má nasazeny ochranné brýle a na pravém boku je na opasku zavěšeno otevřené pouzdro s armádním revolverem ráže .38