Československá samostatná obrněná brigáda, dělostřelecký pluk
Rotný, vycházkový stejnokroj, Praha – květen 1945

img

Rotný dělostřeleckého pluku brigády je na snímku zachycen ve vycházkové ústroji ve chvílích volna v osvobozené vlasti. Základem jeho uniformy je britský stejnokrojový komplet Battledress Pattern 1940 Austerity. V tomto případě se však jedná o komplet, jenž byl majitelem zadán k soukromé úpravě. Nejviditelnější odlišností od standardní uniformy výše zmíněného vzoru je tzv. rozhalenka namísto uzavřeného límce, snížený pas kalhot a absence velké kapsy na stehně levé nohavice. Pokrývkou hlavy je The General Service Cap – polní čepice, často pro svůj tvar nepřesně označovaná jako baret, která od dubna 1944 nahradila lodičku (The Field Service Cap). Na čepici je umístěn nepředpisový postříbřený velký čepicový odznak. Voják je obut do standardních armádních okovaných bagančat (Ammo Boots) černé barvy, vyrobených ze zrnité kůže a zašněrovaných koženými tkaničkami.