Cvičení ZLO / Češi a Němci – příběhy stejnokrojů 1914-1938
Chomutov 14.4.2012

V sobotu 14. dubna 2012 uspořádal Klub přátel československého odboje ve spolupráci s Muzeem čs. opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“ akci s neobvyklým názvem „Cvičení ZLO“. Skutečný význam těch tří tajemných liter se mnozí z účastníků a návštěvníků dozvěděli až během akce samotné. Jedná se samozřejmě o zkratku pro zajištění lehkého opevnění. Ve stejný den - v odpoledních hodinách - pak v prostorách Oblastního muzea v Chomutově proběhl přednáškový seminář s názvem „Češi a Němci – příběhy stejnokrojů 1914-1938“.

Od brzkého sobotního rána se v prostoru vrchu Kočičák v těsné blízkosti objektu lehkého opevnění vz.37 pohybovaly jednotky československé a německé armády druhé poloviny 30. let, představované zástupci několika vojenskohistorických sdružení. Všichni uniformovaní muži nejprve museli absovovalt pěší přesun z Chomutova na místo dalšího výcviku, kterému se pod vedením svých velitelů věnovali celé dopoledne. Vyvrcholením jejich činnosti pak krátce po poledni byly 2 krátké ukázky. Nejprve čs. družstvo předvedlo výpad z obranného postavení za účelem zničení střelecké pozice nepřítele, následně pak družstvo SS-VT předvedlo průnik skrze linii protitankových překážek a následné zničení objektu LO. Vše bylo doprovázeno komentářem pro několik desítek přihlížejících diváků. Zárověň během celého dopoledne probíhaly komentované prohlídky pevnostní linie.

Po krátké přestávce se pak většina účinkujících přesunula do areálu bývalé jezuitské koleje v Chomutově, kde dnes sídlí muzeum. Zde od 15:00 proběhl výše zmíněný seminář, na nějž si našlo cestu i množství zájemců z řad veřejnosti. Během 3 hodin zazněla šestice velmi zajímavých příspěvků především na téma vývoje a úprav československých i německých stejnokrojů daného období. Všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli, patří naše poděkování!

Jan Dvořák

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn