Den veteránů
Chomutov a Jirkov 11.11.2011

11.11. 2011, 11:00 – 11 minut a 11 vteřin před okamžikem, který měl být – dle mediálního šílentsví – okamžikem "magickým". My jsme si však – již tradičně – připomněli den, kdy skončila první světová válka. Je to již 93 let, kdy bylo konečně zastaveno zabíjení na všech frontách do té doby největšího konfliktu dějin lidstva.

Naše sdružení se této pietní události účastní pravidelně v městě Jirkově. Letos jsme poprvé uctili památku válečných veteránů i v Chomutově.

V Jirkově nechyběli zástupci města, skauti, veteráni novějších válečných konfliktů, ani veřejnost. Pietní akt byl zahájen uvítacím proslovem po nemž následovalo položení věnců. Po zaznění české a slovenské státní hymny byla vystřelena čestná salva. Večerka zahraná na trubku celý akt slavnostně ukončila.

Statutární město Chomutov pak uspořádalo akci rozsáhlejšího charakteru. V parku před kostelem Sv. Barbory v městské části Nová Ves je umístěn pomník obětem válečného konfliktu let 1914-1918. Zde se tedy logicky celá akce uskutečnila. Nad hlavami všech zůčastněných mezi nimiž nechyběli zástupci magistrátu, řádu rytířů radiotechnického vojska ani chomutovských školských zařízení zavlála česká vlajka a celý akt byl doprovázen živou dechovou hudbou. Ani zde nechyběly proslovy, položení věnců a květin či čestná salva.

Velké poděkování patří frekventantům našeho výcvikového kurzu (Assault Course 2011) – studentům chomutovského gymnázia, bez kterých by realizace naší účasti při této vzpomínkové akci nebyla možná.

Daniel a Jan Dvořákovi

Foto Chomutov: Ivana Antošová (http://www.facebook.com/photoia)
Foto Jirkov: Radek Budín a Jan Petřík

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn