Den vítězství
Jirkov 8.5.2011

U příležitosti oslav 66. výročí ukončení 2. světové války v Evropě se členové našeho sdružení zúčastnili pietního aktu u pomníku rudoarmějců na jirkovském hřbitově. Vše proběhlo v neděli 8. května od 9 hodin. Nejprve byli přivítáni všichni přítomní, následovalo položení věnců, zazněla česká státní hymna, načež byla vypálena čestná salva. Celý akt byl zakončen poděkováním všem účastníkům. Kromě zástupců Klubu přátel československého odboje se na akci podílel Český svaz bojovníků za svobodu, Obec legionářská Jirkov a Junák Jirkov. Přítomni byli též zástupci města Jirkova, které celou akci pořádalo.

Jan Dvořák

Foto: Anna Jonášová a Lubomír Purchart

tn tn tn tn
tn tn tn tn