Moldava – Ski Training School
25.-27.2.2011

O víkendu 25.–27. února 2011 uspořádal Klub přátel československého odboje pro své členy akci, jejímž cílem bylo zajistit všem zúčastněným možnost zdokonalit se v lyžařských dovednostech. Někteří z nás již v minulosti do tajů lyžování ve stylu 30. a 40. let nahlédli, avšak teprve nyní se nám podařilo najít vhodný termín i místo k uskutečnění klubového cvičení tematicky zaměřeného právě na tuto činnost. Z původně předpokládaného počtu 10–12 účastníků se nakonec zúčastnilo pouze 6 "lyžařů" ve stejnokrojích britské armády z období WWII. Nutno ovšem podotknout, že nás po celou dobu věrně provázel malý chlupatý přítel z hrabství Yorkshire a sličná fotografka, které je zároveň na místě vyslovit dík za poskytnutí zázemí. Role instruktora a poradce se ujal Miloš Borovička – lyžař z nás nejzkušenější. Počasí nám – jak je patrné ze snímků – více než přálo a snad i díky tomu jsme nejen zlepšili naši lyžařskou zdatnost, ale i utužuli kolektiv. Doufejme, že se na tuto akci podaří v příštím roce navázat a "Ski Training School" na Moldavě se stane tradicí.

Jan Dvořák

Foto: Anna Jonášová

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn