Den veteránů
Jirkov 11.11.2008

Letos již potřetí se náš klub podílel na oslavách Dne válečných veteránů v Jirkově. Před jedenáctou hodinou dopolední se na Havlíčkově náměstí v Nových Ervěnicích sešli představitelé města a organizací, jež se na oslavách podílejí.

Den válečných veteránů – 11. listopad – byl v letošním roce zároveň dnem, kdy jsme si připomněli 90. výročí ukončení 1. světové války. Bohužel však tentokrát připadlo na úterý, což pravděpodobně zapříčinilo poměrně malou účast nejen z řad veřejnosti. Naše sdružení postavilo čestnou stráž ve stejnokrojích Československé samostatné obrněné brigády. Památku válečných veteránů společně s námi uctili i skauti.

Chtěli bychom zde poděkovat Všem, kdo se na pietním aktu podíleli. Zvláštní dík pak patří Zbyňku Královi, který nám svou účastí citelně dopomohl k tomu, aby letošní připomenutí tak významného dne – jakým 11.listopad je – proběhlo ve vší důstojnosti.

Jan Dvořák

tn tn tn tn
tn tn tn tn