Žatecká šiška
Chomutov 17.3.2007

Ač název reportu může býti zavádějící, opravdu se nejedná o chybu. V sobotu 17. 3. proběhla v chomutovském DDM již tradiční modelářská soutěž, kterou spolupořádají KPM Žatec (odtud tedy jméno akce) a zmíněný DDM Chomutov.

Letos se uskutečnil již 15. ročník soutěže a my se zde prezentovali v podstatě již počtvrté, i když premiérově jako samostatné občanské sdružení. Náš klub zde v rámci doprovodného programu nainstaloval menší výstavku výzbroje, výstroje a uniforem britské a československé provenience. Společně s námi se zde za kolegy ze 4. GSOP představil i Tomáš "Elis" Novák s několika sovětskými artefakty. Z dalšího doprovodného programu akce je možno jmenovat například možnost vyzkoušet letecký PC simulátor Il-2 či promítání filmů s leteckou tématikou. Soutěž samotná začala v 10 hodin dopoledne a zahrnovala kromě hlavních kategorií i některé zvláštní - např. o nejlepší model letadla v čs. markingu, či pilotovaného čs. pilotem. Hodnocení probíhalo podle pravidel SMČR.

Na závěr se sluší pogratulovat všem vítězům a popřát mnoho modelářských úspěchů v časech budoucích!

Jan "Dvoři" Dvořák

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn