Vzteklina
březen 2007

Víkend na přelomu března a dubna byl pro nás datem dlouho očekávaným. Po delší době nás totiž opět čekalo "bojové nasazení". Operace Tollwut (Vzteklina) je bojovou hrou, kterou pro pozvané kluby již tradičně pořádá Blondi z KVH ELSA.

Místo setkání spojeneckých jednotek bylo před nádražím v obci Vojkovice. Mimo naší skupiny (zúčastnilo se nás celkem 6 - Dvoři, Shit, Banks, Špunt, Skřítek a Slávek jako příslušník FFI) tvořila kombinovanou jednotku Spojenců ještě další šestice příslušníků FFI a pětice od The Royal Warwickshire Regiment ze 3rd Infantry Division. Celkem tedy 17 mužů spadajících pro tuto příležitost pod mé velení. Výchozím bodem německé skupiny, kterou z většiny tvořily KVH West a KVH ELSA, byla obec Jakubov.

Ve Vojkovicích proběhlo předání instrukcí od pořadatele a následný první nástup jednotky. Po seznámení mužstva s naším úkolem přišel na řadu motorizovaný přesun do obce Velichov, kde došlo k vystrojení jednotky pro celodenní akci. Velení dokončilo první zvláštní úkol, při nástupu byla jednotka stručně poučena o zásadách boje v zalesněném prostoru a poté jsme se vydali směrem k cíli. Tím byl prostor bývalé obce Lipoltov, který jsme měli zajistit a vyčkat zde příchodu nepřítele. Po cestě jsme se rozdělili na 2 skupiny tak, aby každá na místo určení dorazila z opačné strany. Delší cestu měla za úkol zajistit čtyřčlenná skupina FFI pod velením Iggyho, hlavní voj se vydal za dvojicí pátračů nejkratší cestou do Lipoltova. Zde byly rozmístěny předsunuté hlídky a zvoleno velitelské stanoviště. Nadešly chvíle očekávání. Procházel jsem pozice a vypracovával plán zničené obce se všemi podzemními prostorami. Tuto činnost, jsem ovšem chvatně dokončoval až ve chvíli, kdy se ozvaly první výstřely...

Nic netušící předsunutá hlídka nepřítele tvořená dvojicí FJ byla zlikvidována pouhými dvěma výstřely. Chlapci od Luftwaffe tak poznali tvrdou realitu války... My naopak utrpěli ztráty v podobě 2 zajatých příslušníků FFI. Tak nějak začal zhruba dvouhodinový urputný "boj". Skličující atmosféra lesa, náhlé výbuchy granátů a obava z všudypřítomného německého odstřelovače. To jsou jen některé z aspektů, jenž podobné akce zpravidla provázejí. Další popis "bojových střetů" záměrně vynechám, jelikož každý z účastníků vše vnímá jinak a proto by zde objektivita byla nedostatkovým zbožím.

V podvečer jsme se všichni přesunuli do obce Velichov, kde jsme se ubytovali na sále místního hostince. Na řadu přišlo zhodnocení akce a posezení s kamarády, které člověk nemá možnost vidět každý den. Přestože letošní Vzteklina byla asi o něco méně akční než ta loňská, vše vynahradilo perfektní prostředí a atmosféra. Už teď se těšíme na další pokračování operace Tollwut.

Jan "Dvoři" Dvořák

Battlefield ...

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn

... and soldiers

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn