Krajková
8.9.2007

Začátkem září se náš klub – podobně jako v roce minulém – v Krajkové na Sokolovsku zúčastnil bojových ukázek pro veřejnost inspirovaných událostmi z let 1938 a 1945. Akce se od loňského roku dočkala několika změn. Tou největší byla obměna scénáře.

Do Krajkové nás většina dorazila osobními vozy v pátek odpoledne stejně jako ostatní účinkující z dalších pozvaných klubů vojenské historie. Vystavěli jsem malý dobový tábor, který se však nestal naším útočištěm pro nadcházející večer. Azyl jsme totiž nalezli v sále místní restaurace. Večer jsme po vyřešení nutných organizačních záležitostí strávili především ve společnosti kolegů z G.R. 105.

Během noci jsme se pak já společně se Slávkem (dejme tomu že vojínem... =)) přihlásili na hodinovou hlídkovou službu u dobových táborů. Systém však příliš nefungoval a pokud mě smysly nešálily, tak nejenže jsme na hlídce nikoho nestřídaly, ale po hodině ani nikdo nehodlal střídat nás... No jooo no... Četnictvo =) =)!!

Ráno nejprve Mamut vyrazil pro naše zbylé členstvo na chebské nádraží a následně jsme přestěhovali výstroj i sebe do dobového tábora v dolní části obce, nedaleko od prostoru pro ukázky. Opět bylo nutno si pečlivě projít scénář, absolvovat několik porad s organizátory a letmý nácvik pohybu techniky. Po obědě pak bylo vše připraveno k akci...

První ukázka byla letos inspirována předválečnými událostmi ve Swaderbachu-Bublavě a byla pokusem o jejich rekonstrukci. Vzhledem k odlišným prostorovým, časovým a dalším možnostem se záměr ve výsledku celkem podařil, avšak kvality loňské rekonstrukce událostí odehrávajících se přímo v Krajkové dosaženo nebylo.

Pokud tedy první obraz nesplnil očekávání, není pochyb o tom, že ukázka na téma roku 1945 tento nedostatek zcela zakryla. Zde totiž došlo proti minulému roku ke značnému zlepšení úrovně, lepšímu propracování scénáře a zatraktivnění ukázky – jednak díky profesionalitě zúčastněných a také díky zapojení těžší bojové techniky.

Po skončení obou ukázek pak následoval tradiční pietní akt a přehlídka některých jednotek za účasti hudby. My začali balit některé propriety v táboře a pomalu je stěhovat do ubytovacího prostoru. V podvečer jsme vyběhli ve slušivých sportovních úborech na trávník místního fotbalového hřiště toužíce se utkat s jednotkami 12. SS divize "Hitlergujend" i na tomto poli. Jaké však bylo naše zklamání, když nepřízeň počasí našemu soupeři nedovolila nastoupit =). Absolvovali jsme tedy pro útěchu našich zlomených sportovních srdcí alespoň lehký trénink. Naše fotbalové kvality i "kvality" by si však jistě zasloužily více pozornosti než nám věnoval místní hmyz... =)

Večer proběhla klubová schůze a do našich řad byl přijat Jirka Pavlousek – nejen pro své fotbalové umění si členství bezesporu zasloužil. V neděli ráno jsme pak konečně vyrazili k domovu. Za rok v Krajkové...

Jan "Dvoři" Dvořák

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn