Hrušková
9.6.2007

O druhém červnovém víkendu jsme se zúčastnili naší letos první bojové ukázky pro veřejnost. Akce s názvem "Hrušková 2007" a podtitulem "Den s IZS" byla uspořádána ve spolupráci ČPS Praha, KVH ELSA Karlovy Vary a Městského úřadu Sokolov nedaleko obce Hrušková.

Náš klub na místo konání akce dorazil postupně v několika etapách v průběhu pátečního odpoledne a večera. Celkem zde KPČSO reprezentovalo 10 vojáků a 2 doprovázející dámy, které posléze plnily roli fotografek. Po příjezdu první skupiny jsme pomalu začali stavět tábor. Naneštěstí se však ukázalo, že jsme byli odkázáni na zcela jiné místo, než-li bylo předem domluveno. Nebyli jsme však až tolik rychlí, abychom museli bourat již postavené stany - "stačilo" tedy všechen vyložený materiál opět naložit a převézt na původně domluvené místo. Zde proběhla úprava terénu, jelikož táboření ve vzrostlých kopřivách není právě naší oblíbenou činností. Podle dostupných informací o celé akci měl být naším nepřítelem číslo jedna oddíl vojáků Waffen SS. Pravda však byla jiná a mnohem krutější. Již v předvečer akce jsme totiž byli napadeni několikatisícovými sbory tzv. tiplic - malých bojechtivých mušek, toužících po naší krvi, které zcela chaoticky a bez jakéhokoliv velení podnikaly výpady proti našim pozicím během celého víkendu a z pohledu nás - obránců - neutrpěly žádné ztráty. Později se dokonce ukázalo, že tito tvorové bojují na několika frontách a to "Proti všem!".

Večerní a noční posezení u ohně, pro mě zpestřené "velitelskou poradou" bylo i přes výše zmíněné nepřátele poměrně příjemné. Naše individuální kamuflážové síťky zde konečně našly své pravé využití - jen ta očka by mohla být menší… Poté co se některým z nás konečně podařilo usnout, přišel další nájezd. Tentokrát byla jeho původcem 26th ID a její Jeepy, Dodge a GMC. Američané budující svůj tábor v těsné blízkosti našeho a především jejich burácející stroje ve mně probouzely otázku, zda neskončím i se svým stanem pod koly nějakého Joea nebo Billa =). Po pár minutách vše utichlo a já se vzbudil až nad ránem díky novému nájezdu tiplic.

V sobotu přišel na řadu nástup jednotek a dopolední nácvik ukázky. Poté následovalo dobudování tábora - příprava kulometného hnízda - a také účast našich chlapců v rámci pietního aktu při příležitosti slavnostního znovuodhalení pomníku padlým hraničářům předmnichovské republiky. Náš klub reprezentovala dvojice samopalníků v uniformách čs. armádního sboru v SSSR, neboť právě tzv. Svobodovci byli přítomni při prvním odhalení pomníku v prvních poválečných letech. Od 14:00 se pak započalo se samotnou bojovou ukázkou, tematicky a oblastně zařazenou na česko-německé pohraničí během jara 1945, kdy docházelo ke střetům postupující americké armády s ustupujícími německými kolonami. Události přehrané během ukázky však byly fikcí, stejně jako bojová účast naší jednotky - zde reprezentující kombinovaný oddíl CIABG.

Celodenní pobyt na slunci byl poměrně dosti náročný a nejhůře jsem na něj doplatil právě já. A to nevolností, kterou jsme celý večer léčil v nedaleké Toi Toi budce… =) Menší část osazenstva našeho tábora v sobotu večer místo opustila, větší část zde ve společnosti Tiplic nocovala až do neděle. Ráno jsme se rozloučili s organizátory i ostatními účastníky akce a v dopoledních hodinách vyrazili k domovu.

Jan "Dvoři" Dvořák

Foto: Karolína Plchová, Eliška Vejmelková

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn