Milovice
únor 2007

O víkendu 23.-25.2. jsme vyrazili na cvičení, které uspořádali kolegové a kamarádi z KVH Rota Nazdar. Místem konání byly Milovice u Prahy. Prostor nám nikoliv neznámý... Akce se za náš klub zúčastnilo celkem 5 lidí. Boris, Dvoři, Shit, Gerald a Vikus, který se tímto víkendem zařadil mezi právoplatné členy KPČSO.

V pátek jsme já a Shit vyrazili do Prahy, kde jsme našli azyl u kamaráda Stýbla. Zde na nás společně s ním již čekal i Boris. V sobotu ráno jsme se přemístili na Masarykovo nádraží, kde byl sraz "pražské skupiny". Mezi jinými zde byl i Gerald, který to sem - jakožto občan hlavního města - měl co by kamenem dohodil. Během cesty k cíli se k nám v Lysé nad Labem měl přidat Vikus, avšak jakási objemnější spolucestující mu znemožnila včas vystoupit. Přestože se mu podařilo vlak opustit až v další stanici - tedy v Praze - a musel se vracet, tak jsme se nakonec našli a sestava našeho klubu pro tuto akci byla kompletní.

Z milovického nádraží, kde jsme uložili velkou polní výstroj do PPV (předem připravené vozidlo), jsme se v "Battle order" pěšmo přesunuli na místo setkání s "bakovskou skupinou". Navázaní kontaktu bylo domluveno formou bojové hry. Z našeho družstva byl vyčleněn průzkumný oddíl, jehož úkolem bylo zajistit prostor. Poté co do určeného prostoru dorazil i zbytek družstva, jsme zaujali pozice v kruhu s úmyslem vlákat "bakovskou skupinu" do obklíčení, což se také beze zbytku podařilo.

Poté následoval společný nástup, potřebné informace a hromadný nácvik pořadových cvičení. Po asi dvou hodinách jsme se v útvaru přesunuli do dalšího "traning campu". Zde opět následovalo několik hodin pořadového cvičení, které bylo zpestřeno výcvikem ve vrhu granátem. V pozdních odpoledních hodinách pak došlo k přesunu (tentokrát rozdělenému po družstvech - to naše zvolilo taktický přesun terénem s nácvikem pohybu družstva) zpět do místa prvního setkání. Tímto okamžikem se pak cvičení v podstatě změnilo v akci našeho sdružení, jelikož po odjezdu většiny členů Roty Nazdar, jsme zde získali početní převahu. Složení těch, kteří se rozhodli na místě přenocovat bylo dle klubové příslušnosti následující: 5x KPČSO, 4x RN a 1x "nezařazený".

Nedělní ráno začalo pro každého z nás jinou hodinou. Někteří totiž únorové noci podcenili, a proto je chlad vyhnal k ohni již kolem druhé hodiny ranní. Během dopoledne pak proběhla asi nejakčnější část celého víkendu - překonávání překážky na visutém laně. Zda jsme byli či nebyli úspěšní posuďte sami z fotografií... Kolem jedenácté hodiny dopolední jsme se pak vydali směrem k nádraží a následně pak do svých domovů.

Jan "Dvoři" Dvořák

Sobota

tn tn tn tn
tn tn tn

Neděle

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn

Náhradní těleso 1944-1945

tn tn tn tn
tn tn