Cvičení
leden 2007

Nový rok jsme dle plánu zahájili klubovým cvičením. Příjemné - pro leden nepříliš typické - spíše podzimní počasí nám dovolilo strávit příjemný den, aniž bychom využili zimních výstrojních doplňků. Přestože mnohým z nás pracovní, studijní či zdravotní důvody neumožnily účast, sešlo se nás celkem 7 (včetně nováčků) a společnost nám jako již tradičně při podobných akcích dělala naše skoro již klubová fotografka.

Oproti říjnu jsme se tentokrát více než dlouhému pochodu věnovali pořadovým cvičením, taktice, ale i fyzické přípravě. Obzvláště běhy v plné polní byly těmi okamžiky, kdy si mnozí z nás sáhli ke dnu svých sil. Při pořadových cvičeních jsme si opět zopakovali, co již známe, neboť opakování je matka moudrosti a v tomto případě i dovednosti. Nováčci pak osvěžili vše, čemu se přiučili v říjnu. Jirka, který s námi byl v akci poprvé, bedlivě pozoroval ostatní a brzy se byl schopen zařadit do výcviku. Jak je patrno z fotografií je do těchto klubových akcí plně začleňována i mladší část členů našeho sdružení. Takováto setkání jsou pro ně i pro nás ideální přípravou nejen pro bojové hry, ale i pro veřejné ukázky, kde pak můžeme co nejvěrněji napodobit vojenskou jednotku v období druhé světové války.

Další obdobné cvičení by se mělo konat, dle pravidelného tří měsíčního intervalu v měsíci dubnu tohoto roku.

Jan "Dvoři" Dvořák

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn