Cvičení
říjen 2006

Tato akce byla prvním samostatným počinem oddílu po oddělení z KVH Nord. Sešla se téměř kompletní sestava jednotky CIABG včetně jednoho aspiranta na přijetí – Vikuse. Celkem nás tedy bylo 9 a jedna fotoreportérka.

Cvičení bylo z větší části zaměřeno na přesun v plné polní a pořadová cvičení. Okrajově jsem se pak věnovali i taktickým variantám rozvinutí útvaru v rojnici a dalším. Trasa pochodu se vinula kopcovitým terénem a proto hlavně pro některé z mladých členů klubu byla akce poměrně dost fyzicky náročná. Při jednotlivých zastávkách pak přicházela ke slovu zmiňovaná pořadová cvičení. Zkušenější z nás si pouze osvěžili, případně doplnili, základní cviky s puškou i bez ní. Velitelé pak zdokonalovali svou povelovou techniku. Pro některé členy klubu se však jednalo o první setkání s pořadovkou vůbec a podle toho to častokrát i vypadalo. Žádný učený ovšem z nebe nespadl a proto příště již jistě vše půjde lépe. Na obhajobu těch méně zkušených je však potřeba říci, že v podvečer již i oni základní cviky, byť ne dokonale, ovládali.

Den byl zakončen schůzí, kdy bylo vyřešeno několik organizačních záležitostí včetně vzniku a fungování tohoto webu.

Jan "Dvoři" Dvořák

tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn tn
tn tn tn