Prohlášení k akci Assault Course / 30. března 2014
tn

V letech 2010 až 2013 se naše sdružení podílelo na organizaci akce Assault Course. V březnu 2014 však byla ze strany DDM Praha 10 - Dům UM ukončena spolupráce s naším spolkem s odůvodněním, že akce je zrušena a nebude nadále pořádána. Nemilým zjištěním pro nás byla skutečnost, že v průběhu dalšího týdne byla akce obnovena. Ovšem s programem, který nemá mnoho společného s předchozími čtyřmi ročníky. Přesto se na ně odkazuje. Jsme proto nuceni vydat toto prohlášení, jehož prostřednictvím chceme upozornit budoucí účastníky a jejich rodiče na skutečnost, že letošní akce DDM Praha 10 – Dům UM "Výsadek – V boji" nebude naším sdružením personálně, organizačně ani materiálně zajišťována.

Pour Feliciter 2014 / 24. prosince 2013
PF2014